Regulament intern

REGULAMENT INTERN CRAIOVA RUNNING CLUB

I . PREZENTARE :

1. Craiova Running Club este un club al alergătorilor amatori şi profesionişti din Craiova care a fost înfiinţat în martie 2014 prin Hotărârea nr. 57 / 2014 emisă de Judecătoria Craiova sub forma unei asociaţii non-profit, la iniţiativa lui Bogdan George Popa cu scopul principal de a promova activitatea sportivă ( alergare pe şosea, alergare montană ) pe plan local, naţional cât şi international, a vieţii active şi sănătoase prin adoptatarea unei alimentaţii cât mai sănătoase, a sportului în general.
2. Organizarea activităţii sportive proprii, precum şi organizarea şi/sau participarea la competiţii de alergare, pe plan local, naţional şi internaţional.
3. Organizarea unor campanii/programe/acţiuni cu caracter social care să aibe legătură cu scopul clubului.
4. Clubul este deschis oricărei persoane care doreşte să ni se alăture, indiferent dacă este sportiv de performanţă sau amator, principala condiţie pentru acceptarea în club este pasiunea pentru alergare şi dorinţa de a contribui la promovarea alergării în România.

II. PRINCIPII DE FUNCŢIONARE :

1. Voluntariat : activităţile din cadrul programelor clubului sunt desfăşurate în mod preponderent în regim de voluntariat, camaraderie şi prietenie de către membri clubului care vor să dedice timp şi efort pentru promovarea clubului. Posibilele susţineri materiale ale sponsorilor vor fi exclusiv în beneficiul clubului şi a membrilor în funcţie de implicarea lor în atragerea de sponsorizări.
2. Autonomia clubului : Clubul decide în privinţa integrării sale în programele iniţiate pe plan naţional sau în orice colaborare cu diverşi parteneri. Clubul poate desfăşura activităţi dacă acestea nu contravin scopului asociaţiei sau reglemetărilor legale în vigoare .
3. Nediscriminarea : pe criterii de apartenenţă de sex, vârsta, rasă, educaţie, naţionalitate, pregatire profesională, capacitate fizică, performanţe anterioare, etc.;

III. MEMBRII FONDATORI :

1. MARIUS VIOREL IONESCU

2. MORARU CLAUDIU IONUŢ

3. POPA BOGDAN GEORGE

4. IONESCU MARIUS NICOLAE

5. LĂCRARU VIOLETA LOREDANA

6. OPRICĂ-RUSOIU LIVIU-LUCIAN

7. BOBONETE DORIN COSMIN

8. ŞERBAN IULIAN LAURENŢIU

9. DINULESCU LAURENȚIU MARIUS

10. VOINEA MIHAI VICTOR

11. MARIA MARILENA

12. SAFTA TEODORA LAURA

13. DURLĂ ANDREEA GABRIELA

14. RĂŢOIU ROVIN

15. DRĂGHICI IONELA CRISTINA

16. GÎRJAVU MARIAN COSTEL

17. ICĂ AUREL CRISTINEL

IV. CONSILIUL DIRECTOR :

Preşedinte – POPA BOGDAN GEORGE
Prim-vicepreşedinte – OPRICA-RUSOIU LIVIU-LUCIAN
Vicepreşedinte – BOBONETE DORIN COSMIN
Secretar General – SAFTA TEODORA LAURA

V. BENEFICIILE MEMBRILOR :

1 .Principalul beneficiu al membrilor este de a contribui la dezvoltarea comunităţii de alergători din România şi sansa de a contribui la dezvoltarea unei societăţi sănătoase, promovarea sportului şi a vieţii active.
2 .Participarea la concursuri de alergare împreună cu ceilalţi membrii, socializarea în cadrul comunităţii de alergători.
3 .Participarea la antrenamente în comun, împărtăşirea exeperienţelor acumulate la concursurile de alergare .
4 .La înscrierea în club noul membru primeşte materiale cu însemnele clubului .
5 .Sponsorizări pentru deplasarea la concursuri în limita fondurilor existente .
6 .Reduceri de preţ pentru materiale sportive, susţinătoare de efort, înscrierea la concursuri, cazare, transport.
7 .Întâlnire cu membrii cluburilor similare.
8 .La cerere membrii clubului pot solicita reducerea sau amânarea taxei anuale numai în baza unor motive temeinic justificate.
9 .Membrii clublui care atrag sponsorizări, beneficiază de un cuantum de 10% din valoarea sponsorizării sub forma de materiale sportive sau reducerea taxei anuale.Dacă sponsorizarea nu este sub formă bănească, beneficiază de 10% din produsele prevăzute în contractul de sponsorizare.

VI. CUM POŢI CONTRIBUI LA SUSŢINEREA CLUBULUI :

1. Participă ca voluntar la evenimentele iniţiate şi organizate de către club.
2. Promovează clubul în rândul prietenilor, cunoscuţilor, mass-media, participă activ la discuţiile purtate în cadrul clubului prin mijloacele de comunicare (întâlniri, email, facebook).
3. Poartă echipamentul oficial la competiţiile naţionale şi internaţionale precum şi în alte împrejurări .
4. Trimite experienţe personale de la concursuri în vederea publicării în mijloacele de informare .
5. Direcţionează 2% din impozitul pe profit.
6. Facilitează parteneriate sau sponsorizări.
7. Vino cu idei constructive pentru dezvoltarea clubului, identifică resurse pentru susţinerea ideilor, participă şi contribuie la punerea lor în practică.

VII. DREPTURI şi OBLIGAŢII :

1. Toţi membrii au dreptul să-şi exprime liber opinia în cadrul clubului în ceea ce priveşte probleme organizatorice.
2. Toţi membrii au obligaţia să respecte statutul şi regulamentul intern al clubului precum şi deciziile consiliului director.Încălcarea acestor obligaţii pot conduce la excluderea din club.
3. Nici un membru nu poate iniţia o actiune sub egida clubului fără aprobarea Consiliului Director.
4. Să îşi îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat faţă de club.
5. Să respecte obligaţiile ce le revin în urma exercitării unei funcţii în cadrul clubului şi orice angajament către Club.
6. Să nu prejudicieze moral şi material clubul prin comportament necorespunzător.
7. Să trateze cu respect pe oricare membru al clubului, însemnele clubului, eventualele divergenţe între membri clubului se soluţionează prin Consiliul Director.
8. Să contribuie activ la dezvoltarea atletismului, la imbunătăţirea activităţii clubului şi la cresterea veniturilor clubului.
9. Să participe la Adunările Generale ale Clubului.
10. Să plăteasca cotizaţia anuala stabilită de Consiliul Director.
11. Cotizaţia este de 200 lei anual şi se plăteşte numerar sau în contul Asociaţiei Craiova Running Club C.I.F. – 33038877, Cont Bancar : RO48BTRLRONCRT0246937901, Adresa : Strada Romania Muncitoare nr. 62 Craiova – Dolj , jumătate până la data de 31 ianuarie ale anului în curs şi jumătate până la 31 iulie .Neplata taxei în termenul prevăzut în statut ( 6 luni de la expirarea termenului ) atrage după sine excluderea din club cu notificarea prealabilă.

 

VIII. ECHIPAMENTUL OFICIAL :

1. Purtarea tricoului oficial trebuie să fie un motiv de mândrie . Încurajăm purtarea tricoului oficial la evenimentele naţionale şi internaţionale, cât şi la antrenamente fiind cea mai bună modalitate de promovare a clubului .
2. Dacă un membru al clubului participă la o competiţie unde a beneficiat de reducerea taxei de înscriere în baza faptului datorită că este membru al “ Craiova Running Club ” este obligat să poarte tricoul oficial.
3. Dacă din motive obiective nu poate purta tricoul oficial, Consiliul Director poate aproba purtarea tricoului oficial înainte de începerea competiţiei sau după competiţie în cadrul evenimentului respectiv .
4. În cazul în care tricoul oficial s-a deteriorat membrul clubului este obligat să anunţe Consiliul Director în vederea achiziţionării altui tricou . Tricoul va fi oferit la preţul de producţie .
5. Tricoul oficial nu poate fi modificat în sensul adăugării de logo-uri, imagini sau înscrisuri, decât cu acordul scris al Consiliului Director .
6. Nerespectarea acestor obligaţii atrage după sine excluderea din club prin hotărârea Consiliului Director .

IX. EMBLEMĂ şi CULORI :

1. Tricoul oficial al clubului este alb .
2. Clubul are emblemă (Logo, siglă ).
3. Emblema este în formă de cerc cu marginea de culoare neagră. Interiorul este reprezentat de silueta lui MIHAI VITEAZUL pe cal, pe fundal negru precum şi siluetele unor alergători pe fundal alb.Emblema va fi imprimată pe tricoul oficial pe piept în dreptul inimii alergătorului la circumferinţa de 7,5-8 cm iar pe spate tricoul va fi inscripţionat “CRAIOVA RUNNING CLUB ” cu culoarea neagră, format A4.
– Emblema Clubului Craiova Running Club

460019_197157723742568_401455507_o

– Scrisul de pe spatele tricoului

– Tricou oficial
tricou oficial

REGULAMENT INTERN CRAIOVA RUNNING CLUB

CONSILIUL DIRECTOR :

Preşedinte – POPA BOGDAN GEORGE

Prim-vicepreşedinte – OPRICĂ-RUSOIU LIVIU-LUCIAN

Vicepreşedinte – BOBONETE DORIN COSMIN

Secretar General – SAFTA TEODORA LAURA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *